ახალი ონლაინ სესხები

ინტერნეტ სესხი თქვენთვის უკვე ნაცნობი თანამედროვე ტიპის კრედიტია, მიიღეთ 1800 ლარამდე თანხა რამდენიმე წუთში სახლიდან გაუსვლელად. ქვემოთ თქვენ ნახავთ ყველა ქართულ კომპანიას რომელიც მოღვაწეობს ბაზარზე, შეადარეთ ერთმანეთს და აირჩიეთ თქვენთვის ხელსაყრელი!

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 5.7% მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 650 ლარი აიღე სესხი 30 დღე მინიმალური ასაკი 20 წლის სწრაფი მარტივი კომფორტული სანდო
9:00 - 20:00

9:00 - 14:00
აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 105.7 ლარი (საკომისიო: 5.7 ლარი)
აუცილებელი პირობა: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის.

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 5.86% მინიმალური თანხა 100 ლარი მაქსიმალური თანხა 850 ლარი აიღე სესხი 1-დან 36 თვემდე მინიმალური ასაკი 21 წელი სწრაფი დამტკიცება 09:00-20:00 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 100 ლარი (საკომისიო: 0 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 21-75 წლის

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე - მინიმალური თანხა 500 ლარი მაქსიმალური თანხა 5000 ლარი აიღე სესხი 1-დან - 36 თვემდე მინიმალური ასაკი 22-დან 65 წლამდე პირველი სესხი უპროცენტოა 10:00 - 19:00 აიღე სესხი
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 0% განმეორებით სესხზე 5.85% მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი აიღე სესხი 30 დღე მინიმალური ასაკი 21 წლის პირველი სესხი 1000 ლარამდე უპროცენტოა 09:30-19:00 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 100 ლარი (საკომისიო: 0 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 21-65 წლის

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
3%-6% (თვიურად) მინიმალური თანხა 600ლარი მაქსიმალური თანხა 5000 ლარი აიღე სესხი 3-დან 36 თვემდე მინიმალური ასაკი 23 წლის გრძელვადიანი სესხი 10:00-18:30 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 250 ლარი, ვადა: 90 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 356,04 ლარი (საკომისიო: 106.04 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 23-დან 63 წლამდე

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 5.86% მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 1400 ლარი აიღე სესხი 30 დღე მინიმალური ასაკი 18 წლის შემცირებული საპროცენტო განაკვეთი 10:00 - 19:00 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 105.86 ლარი (საკომისიო: 5.86 ლარი)
აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 18-65 წლის

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
წლიური 42% დან მინიმალური თანხა 500 ლარი მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი აიღე სესხი 3-დან 12 თვემდე მინიმალური ასაკი 20 წელი გრძელვადიანი სესხი 09:00-18:00 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 1000 ლარი, ვადა: 3 თვე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 1122 ლარი (საკომისიო: 122 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
წლიური 70% დან მინიმალური თანხა 500 ლარი მაქსიმალური თანხა 3000 ლარი აიღე სესხი 3-დან 24 თვემდე მინიმალური ასაკი 20 წელი გრძელვადიანი სესხი 09:00-18:00 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 1000 ლარი, ვადა: 3 თვე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 1401 ლარი (საკომისიო: 401 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 21% მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 1500 ლარი აიღე სესხი 30 დღე მინიმალური ასაკი 20 წელი მარტივი დამტკიცება 09:00 - 21:00 აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 121 ლარი (საკომისიო: 21 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 5,86% მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი აიღე სესხი 5-დან 30 დღემდე მინიმალური ასაკი 20 წლის სანდო, მარტივი დამტკიცება!
9:00 - 21:00

9:00 - 18:00
აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 105.86 ლარი (საკომისიო: 5,86 ლარი)
აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის

ახალი ონლაინ სესხები

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 5% მინიმალური თანხა 50 ლარი მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი აიღე სესხი 10-დან 31 დღემდე მინიმალური ასაკი 20 წლის დაბალი პროცენტი
09:00-20:00

10:00-18:00
აიღე სესხი

მაგალითი: სესხის თანხა: 100 ლარი, ვადა: 30 დღე, მთლიანი დასაფარი თანხა: 105 ლარი (საკომისიო: 5 ლარი) აუცილებელი პირობები: საქართველოს მოქალაქეობა; 20-65 წლის


წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი:wandoo.ge - 730% CCloan.ge – 708%; mozo.ge – 216%; NetCredit.ge – 708%; Vivus.ge - 435%; EmmasCredit.ge – 1174%; MoneyMan.ge – 800%; CreditON.ge – 850%; okcredit.ge – 448% - ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიიღებთ შეტყობინებას, ხოლო დაგერიცხებათ პირგასამტეხლო 1% ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე. სესხის დაუბრუნებლობამ შეიძლება თქვენ საკრედიტო ისტორიაზე ნეგატიურად იმოქმედოს.

ონლაინ სესხები დაგეხმარებათ მოულოდნელი პრობლემების გადაჭრაში, 24 საათის განმავლობაში, ნებისმიერი დროს. შეარჩიეთ კომპანია, სადაც კრედიტის მიღება უპროცენტოდ შეიძლება. ჩვენს ვებგვერდზე ყველა სანდო კომპანიაა წარმოდგენილი და მათი პირობები გასაგებად არის განმარტებული. გაუთვალისწინებელი ფინანსური პრობლემების მოგვარება უკვე ძალიან მარტივად შეიძლება. ონლაინ სესხები საშუალებას გაძლევთ თანხა ინტერნეტით მიიღოთ, ამისათვის კი არ გჭირდებათ ფილიალში სიარული, ცნობების შეგროვება და საათობით რიგში ლოდინი.


ინტერნეტით სწრაფი სესხი

სწრაფი ონლაინ კრედიტის მთავარი დამახასიათებელი ნიშნებია: მაღალი საპროცენტო განაკვეთი, სესხის პატარა რაოდენობა, პატარა ვადა

სწრაფი სესხი მიღების პროცესი

უმეტეს შემთხვევებში, სწრაფი სესხის მიღების პროცესს სჭირდება 10 წუთიდან 1 საათამდე დრო. პირველი ნაბიჯს შეადგენს ფორმის შევსება და იმ კომპანიისათვის გაგზავნა, რომელსაც კრედიტორად შეარჩევთ. შემდეგ კომპანია დადასტურების შეტყობინებას გიგზავნით, რომლითაც იგი იღებს კრედიტის აღებასთან დაკავშირებულ თქვენს მოთხოვნას ან უარყოფს მას. თუ კომპანია იღებს თქვენს მოთხოვნას კრედიტთან დაკავშირებით, თქვენს საბანკო ანგარიშზე მომენტალურად მიიღებთ სასურველი რაოდენობის თანხას

მთავარი უპირატესობები

თუ გჭირდებათ მცირე რაოდენობის მოკლევადიანი სესხი, მაშინ სწრაფი სესხი სწორი არჩევანი იქნება თქვენთვის. ამ ტიპის სესხის ძირითადი უპირატესობებია - განაცხადის შეტანისას არ გჭირდებათ სესხის უზრუნველყოფა, გარანტორი ან დასაქმების ცნობა - მიღების პროცესს სჭირდება მხოლოდ რამდენიმე წუთი - ანგარიშზე თანხის მიღება შეგიძლიათ სახლიდან გაუსვლელად.


სად ჯობია შევიტანო განაცხადი სწრაფ სესხზე?

სწარფი სესხის გამცემ კომპანიათა რაოდენობა საკმაოდ დიდია. გირჩევთ, თავი შეიკავოთ ისეთ კომპანიებთან თანამშრომლობისგან, რომელიც ეწევა საეჭვო მომსახურებას ან კომპანიებთან, რომელთაც აქვთ მომხმარებელთა უარყოფითი გამოხმაურებები. ჩვენს ვებგვერდზე იხილავთ სანდო კომპანიებს, რომლებიც დაკრედიტების სფეროში დიდი ხანია მოღვაწეობენ; მათ შორისაა Vivus.ge, crediton.ge, Emmas Credit, eLoan.ge


რას უნდა მიაქციოთ ყურადღება სესხის არჩევისას?

ასაკობრივი შეზღუდვა

ყველა საკრედიტო კომპანია თავად აწესებს ასაკობრივ ზღვარს. კომპანიათა უმრავლესობაში სესხი გაიცემა 20 წლის ასაკიდან მოყოლებული 60-70 წლის ასაკამდე. არსებობს კომპანიები, რომლებიც სესხებს გასცემენ 19 ან, უფრო მეტიც, 21 წლის ასაკიდან. ასეთ შემთხვევაში, თუ 20 წლის ხართ, სავარაუდოდ, სესხზე უარს მიიღებთ

წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR)

წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR) წარმოადგენს სესხების წლიურ ღირებულებას (%-ებში). წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR) ითვალისწინებს ისეთ ფაქტორებს, როგორიცაა საპროცენტო განაკვეთს და სხვა შესატანებსა და ხარჯებს. იმისათვის, რომ თქვენთვის უფრო იოლი იყოს ერთი სესხის სხვა მსგავს სესხებთან შედარება, კრედიტორებს მოეთხოვებათ, შეგატყობინონ თავიანთი წლიური საპროცენტო განაკვეთი (APR) მანამ, სანამ ხელს მოაწერდეთ ხელშეკრულებას.

მაგალითად:

  • - კრედიტორი A გთავაზობთ 200 ლარს 30 დღით 88.4%-იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთით
  • - კრედიტორი B გთავაზობთ 200 ლარს 30 დღით 97.9%-იანი წლიური საპროცენტო განაკვეთით
როგორც ზემოთ მოცემული სცენარიდან ჩანს, კრედიტორი A-სგან სესხის აღება უფრო უკეთესი იდეა იქნება, რადგან თქვენ მიიღებთ იმავე ოდენობის თანხას იმავე ვადით, მაგრამ ყოველთვიურად გადაიხდით უფრო ნაკლებს პროცენტს თუმცა, მნიშვნელოვანია გახსოვდეთ, რომ APR მხოლოდ და მხოლოდ უნდა გამოიყენოთ სესხთა მსგავსი პირობების შესადარებლად. მაგალითად, სწრაფი სესხის APR-ის შედარება ტრადიციული გრძელვადიანი სესხის APR-თან ან სამომხმარებლო სესხთან, საერთოდ არ გამოგადგებათ


სწრაფი სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივება

თუკი ხვდებით, რომ ვერ შეძლებთ სესხის თავის დროზე დაფარვას, ამისათვის არსებობს სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივების სერვისი, რომელსაც მრავალი კომპანია დამატებითი საფასურით სთავაზობს ყოველი საკრედიტო კომპანია თავად აწესებს სესხის დაფარვის პერიოდის გახანგრძლივების სერვისის საფასურს. ეს გავრცელებულია სწრაფი სესხების შემთხვევაში


როგორ დავფარო სესხი

სწრაფი სესხის დაფარვის პირობები ყველა კომპანიაშ ინდივიდუალურია. სესხების დაფარვის ყველაზე გავრცელებული წყაროებია:
  • სწრაფი გადახდის აპარატები
  • ინტერნეტ ბანკი
  • ბანკების ფილიალები
  • პლასტიკური ბარათები
თქვენ შეგიძლიათ დაფაროთ Express Pay - ს TBC Pay - ს Paybox - ის და IPS - ის გადახდის აპარატებიდან. მოძებნეთ კომპანია საიდანაც ისესხეთ თანხა და მიუთითეთ სესხის დაფარვა. ინტერნეტ ბანკინგში ან რომელიმე ბანკის ფილიალში მოლარე ოპერატორის დახმარეით მიუთითებთ მიმღების დასახელებას, მიმღების ანგარიშს, დანიშნულებაში მონიშნავთ „სესხის დაფარვა“ და გადაიხდით თანხას. ნებისმიერი ონლაინ მსესხებლის დასახელება და ანგარიშის ნომრების ნახვა შესაძლებელია მათსავე საიტზე, მთავარ გვერდზე საიტის დაბლა, ან ჩვენს შესახებში პლასტიკური ბარათით დაფარვა შესაძლებელია უშუალოდ თქვენსავე პროფილიდან იმ საიტში საიდანაც აიღეთ სესხი.