ახალი ონლაინ სესხები

ახალი ონლაინ სესხების კომპანიათა ჩამონათვალი, აქ თვენ შეძლებთ მიიღოთ ახლი კრედიტი და მარტივად შეადაროთ ახლი შემოთავაზებები უკვე არსებულ სწრაფი სესხების კომპანიებს.

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 3%-დან (თვიურად) მინიმალური თანხა ინდივიდუალური აიღე სესხი 3 წლამდე მინიმალური ასაკი 21 წელი მანქანის ღირებულების 100%-მდე დღესვე 9:00 - 20:00 10:00 - 18:00 აიღე სესხი
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე ინდივიდუალური, (21%-დან 48%-მდე) მინიმალური თანხა 1000 ლარი მაქსიმალური თანხა 24 000 ლარი აიღე სესხი 3-დან 36 თვემდე მინიმალური ასაკი მინიმალური ასაკი 21 წლის მიიღო დაფინანსება ავტომობილის შესაძენად 9:00 - 20:00 10:00 - 18:00 აიღე სესხი
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
3,86% (თვეში) მინიმალური თანხა 100 ლარი მაქსიმალური თანხა 300 ლარი აიღე სესხი 20 დღით მინიმალური ასაკი 20 წლის დაბალი საპროცენტო განაკვეთი 10:00 - 19:00 აიღე სესხი
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
5.55% მინიმალური თანხა 150 ლარი მაქსიმალური თანხა 1000 ლარი აიღე სესხი 15-დან 35 დღემდე მინიმალური ასაკი 21 წელი 1 თეთრის გადმორიცხვა არ არის საჭირო 09:00-19:00 აიღე სესხი
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე - მინიმალური თანხა 500 ლარი მაქსიმალური თანხა 5000 ლარი აიღე სესხი 1-დან - 36 თვემდე მინიმალური ასაკი 22-დან 65 წლამდე პირველი სესხი უპროცენტოა 10:00 - 19:00 აიღე სესხი
კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 3%-დან (თვიურად) მინიმალური თანხა 1150 ლარი მაქსიმალური თანხა 50 000 ლარი აიღე სესხი 3-დან 36 თვემდე მინიმალური ასაკი მინიმალური ასაკი 18 წლის სესხის მისაღებად არ ვითხოვთ წინასწარ თანხის გადახდას. 9:00 - 20:00 10:00 - 18:00 აიღე სესხი

სწრააფი სესხების ახალი კომპნიათა სია


რატომ უნდა ვისრგებლოთ ახალი ონლაინ სესხების კომაპნიებით ?

იქიდან გამომდინარე რომ ყოვლდღიურად მატულობს მოთხოვნა სწრაფ სესხებზე, ამის პასუხად ბაზარზე სულ უფრო ხშირად ვხდებით ახალ ონლაინ სესხების კომპანებს რაც პირდაპირ ხელს უწყობს ბაზრის გაჯანსაღებას და ახლი შემოთავზებების გაჩენას, რათქმაუნდა ახალი სწრაფი სესხების კომპანიები არიან კონკურენციაში ისეთ დიდ კომპანიებთან რომლებიც წლებია მოღვაწეობენ ამ სფეროში ამიტომ ახალ ონლაინ კომპანიები იძულებულები არიან მომხმარებელს შესთავზონ უკეთესი პირობები. აქედან გამომდინარე ჩვენ გირჩევთ კარგად გაეცნოთ ახალ შემოთავაზებებს და ისე მიიღოთ გადაწყვეტილება

საქართველოში მიმდინარე კანოდმდებლობიდან გამომდინარე მიკრო საფინასო ორგანიზაციებმა შეიცვალეს პრფილები და მათი შეთავაზებები ყოვლდღიურად ემსგავსება საბნკოს სესხებს, დამახასიათებელი: ნიშნებია სესხი გრძელვადიანი დრო, სესხის დასამტკცებლად საბუთების გძელი სია და თავდებთა წარდგენა.

გრძელვადიანი კრედიტების დამახასიათებელი ნიშნებია სესხი დიდი ოდენობა და დროის შედარებით დიდი დრო, ამიტომ mysesxi.ge გირჩევთ კარგათ დათვალოთ წლიური საპროცენტო განაკვეთი რადგან საბოლოო გადასახდელი პროცენტი გრძელვადინი კრედიტის დროს ხშირად ბევრად მეტი გამოდის სხვა სწრაფ კრედიტებთან შედარებით