ახალი ონლაინ სესხები

ახალი ონლაინ სესხების კომპანიათა ჩამონათვალი, აქ თვენ შეძლებთ მიიღოთ ახლი კრედიტი და მარტივად შეადაროთ ახლი შემოთავაზებები უკვე არსებულ სწრაფი სესხების კომპანიებს.

კომპანია პროცენტი თანხის ოდენობა სესხის აღება სესხის ვადა შეზღუდვა პრიორიტეტი სამუშაო საათები სესხის აღება
პირველ სესხზე 0.5%-დან (თვიურად) მინიმალური თანხა ინდივიდუალური აიღე სესხი 3 წლამდე მინიმალური ასაკი 21 წელი მანქანის ღირებულების 100%-მდე დღესვე 9:00 - 20:00 10:00 - 18:00 აიღე სესხი

სწრააფი სესხების ახალი კომპნიათა სია


რატომ უნდა ვისრგებლოთ ახალი ონლაინ სესხების კომაპნიებით ?

იქიდან გამომდინარე რომ ყოვლდღიურად მატულობს მოთხოვნა სწრაფ სესხებზე, ამის პასუხად ბაზარზე სულ უფრო ხშირად ვხდებით ახალ ონლაინ სესხების კომპანებს რაც პირდაპირ ხელს უწყობს ბაზრის გაჯანსაღებას და ახლი შემოთავზებების გაჩენას, რათქმაუნდა ახალი სწრაფი სესხების კომპანიები არიან კონკურენციაში ისეთ დიდ კომპანიებთან რომლებიც წლებია მოღვაწეობენ ამ სფეროში ამიტომ ახალ ონლაინ კომპანიები იძულებულები არიან მომხმარებელს შესთავზონ უკეთესი პირობები. აქედან გამომდინარე ჩვენ გირჩევთ კარგად გაეცნოთ ახალ შემოთავაზებებს და ისე მიიღოთ გადაწყვეტილება

საქართველოში მიმდინარე კანოდმდებლობიდან გამომდინარე მიკრო საფინასო ორგანიზაციებმა შეიცვალეს პრფილები და მათი შეთავაზებები ყოვლდღიურად ემსგავსება საბნკოს სესხებს, დამახასიათებელი: ნიშნებია სესხი გრძელვადიანი დრო, სესხის დასამტკცებლად საბუთების გძელი სია და თავდებთა წარდგენა.

გრძელვადიანი კრედიტების დამახასიათებელი ნიშნებია სესხი დიდი ოდენობა და დროის შედარებით დიდი დრო, ამიტომ mysesxi.ge გირჩევთ კარგათ დათვალოთ წლიური საპროცენტო განაკვეთი რადგან საბოლოო გადასახდელი პროცენტი გრძელვადინი კრედიტის დროს ხშირად ბევრად მეტი გამოდის სხვა სწრაფ კრედიტებთან შედარებით