Tag: mysesxi.ge

September 26, 2016 / / ბიზნესი

სესხი ერთერთი ყველაზე მოთხოვნადი საკრედიტო პროდუქტია და მომხმარებლებშიც დიდი პოპულარობით სარგებლობს.  ყოველდღიურად უამრავი კლიენტი სარგებლობს…