სამომხმარებლო ონლაინ კრედიტი

აღწერა

სამომხმარებლო გრძელვადიანი კრედიტი მომხმარებელთა შორის დიდი პოპულარობით სარგებლობს. კლიენტი გრძელვადიან სესხს პირადი მოხმარებისთვის იყენებს. მომხმარებელი კრედიტს რაიმე საქონლის ან თუნდაც მომსახურების შესაძენად იყენებს. მაგალითად: სამზარეულოს,ავეჯის, საოჯახო ინვენტარის შესაძენად ან სამოგზაუროდ და ასევე სხვა მიზნებისთვის.

სამომხმარებლო კრედიტი,უკვე გრძელვადიანიც გახდა და შესაამისად არც ისე ძვირია სხვა სესხებთან შედარებით.წლიური საპროცენტო განაკვეთ დამოკიდებული მსესხებლის შემოსავალზე, სესხის ვადაზე და ამასთანავე sesxis მოცულობაზე.

სამომხმარებლო sesxebs დღეს ბანკების გარდა მიკროსაფიანსო ორგანიზაციებიც გასცემენ, რაც ამარტივებს კრედიტის აღებას და მომხმარებელს შესაძლებლობას აძლევს აირჩო იმ კოპანიათა სიიდან რაც მოცემულია mysesxi.ge-ის გრძელვადიანი სესხების განყოფილებაში.

სამომხმარებლო კრედიტი ძირითადად უზრუნველყოფის გარეშე გაიცემა. მაგრამ დიდი თანხის აღების შემთხვევაში, შესაძლებელია უზრუნველყოფის სახით გამოიყენოთ პირადი ნივთები, როგორიცაა: ავტომობილი, მიწა, ასევე სახლი და სხვა ტექნიკა (რომელსაც თქვენს მიერ აღებული სესხის შესაბამისი ფასი აქვს)